OLIMPIADA DE MATEMATICA+HAIMOVICI (etapa județeană) EVALUATORI

În fişierul ataşat AICI veţi găsi profesorii evaluatori de matematică pentru Olimpiada de Matematică şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”, etapa judeţeană, care va avea loc în data de 18.03.2017 la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad.
Anunţarea şi participarea profesorilor nominalizaţi mai jos va fi confirmată de către conducerea şcolilor, foarte urgent, până cel târziu joi, 16 martie 2017, ora 14.00, la adresa de e-mail: nicu.dolha@gmail.com, iar dacă nu este posibilă confirmarea electronică, atunci sunaţi la numărul de telefon: 0729110138.

Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 09:30.
În fişierele de mai jos veţi regăsi tabelele cu elevii calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de matematică şi a Concursului de matematică aplicată „Adolf Haimovici”.

Olimpiada de matematică clasele V– XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”

 

PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL ARAD:

Colegiul Naţional „ Preparandia Dimitrie Ţichindeal” – Olimpiada de matematică clasele V–VIII (e-mail: lpedarad@yahoo.com)

Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – Olimpiada de matematică clasele IX – XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” (e-mail: matecnmn@yahoo.com)

PENTRU ELEVII DIN JUDEŢUL  ARAD:

Olimpiada de matematică clasele V – XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovicise vor desfăşura în centrele zonale din județ..

Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise centrelor de olimpiadă până LUNI, 20 februarie 2017, ora 14,00 (se pot descărca AICI!)

NOTĂ:   

Tabelele cu elevii participanţi din municipiul şi judeţul Arad vor fi verificate de către șefii de catedră/ persoană desemnată dacă au fost înregistrate la centrele de concurs.

  1. Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 12:30

Subiectele vor fi transmise prin e-mail, JOI, 23 februarie 2017, între orele 10:00 – 12:00, parolate şi vor fi salvate în fiecare centru, în acest interval de timp, de către persoana desemnată care va confirma primirea lor prin reply.

   Persoana de contact din fiecare centru îl va suna VINERI, 24 februarie 2017 , între orele 11:30 – 12:45, pe inspectorul  şcolar, prof. Nicolae Dolha la telefonul: 0729 110 138 pentru comunicarea parolei.

            Atenție la timpul necesar privind traducerea subiectelor, daca vor fi solicitări !

Baremele  și soluțiile problemelor la olimpiada de matematică clasele V-XII şi baremele de evaluare ale problemelor de la Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovicise vor transmite persoanei de contact prin e-mail după încheierea probei de George Kollias concurs.

Evaluarea lucrărilor se va face în aceeaşi zi la fiecare centru desemnat. Responsabilii de centru vor  afişa rezultatele  în unităţile şcolare unde  s-a desfăşurat olimpiada sau concursul de matematică aplicată şi vor  transmite în aceeaşi zi pe adresa de e-mail  nicu.dolha@gmail.com   tabelele  într-un document excel după modelul de mai jos,  completate  cu punctajele obţinute de elevi.

Se vor califica la etapa județeană elevii care vor obține minim 14 puncte la etapa locală. 

Inspector şcolar pentru matematică,

        Prof. Nicolae Dolha

 

ANUNȚ – olimpiada de matematică – faza județeană – 19.03.2016

Olimpiada de matematică clasele V–XII şi respectiv Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovicietapa judeţeană se vor desfăşura sâmbătă 19 martie 2016 între orele 10:00 – 12:00 pentru clasele a V-a și a VI-a și între orele 10:00 – 14:00 pentru clasele VII – XII la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad .

NOTA :

La etapa judeţeană vor participa numai elevii calificaţi, adică elevii care la faza pe centru (locală) au obţinut cel puţin jumătate din punctajul minim alocat clasei respective .

 Elevii vor fi prezenţ în săi la ora 9:30 şi vor avea asupra lor carnetele de elevi sau, după caz, cartea de identitate.

Rezultatele obţinute de elevii participanți la faza judeţeană vor fi comunicate pe adresa isjarad/forum la olimpiade şi concursuri şcolare.

Inspector şcolar pentru matematică,

Prof. Viorel Tudoran

 

ANUNT ORGANIZARE Olimpiada de matematică – faza locală – vineri, 19.02.2016

SUBIIECT PRELUAT DE PE SITEUL http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=2&t=30091

Olimpiada de matematică clasele V– XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”
etapa pe centre (locală) se vor desfăşura VINERI 19 februarie 2016, orele 13:00, după cum urmează:

PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL ARAD:
– Colegiul Naţional „ Preparandia Dimitrie Ţichindeal” – Olimpiada de matematică clasele V–VIII
e-mail: lpedarad@yahoo.com

– Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – Olimpiada de matematică clasele IX – XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”
e-mail: matecnmn@yahoo.com

NOTĂ:
1.Tabelele cu elevii participant din municipiul Arad vor fi verificate de către șefii de catedră/ persoană desemnată dacă au fost înregistrate la centrele de concurs.
2.Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 12:30.

PENTRU ELEVII DIN JUDEŢUL ARAD:

Olimpiada de matematică clasele V – XII şi Concursul de matematică aplicată se vor desfăşura în
centrele zonale din județ..

Subiectele vor fi transmise prin e-mail, JOI 18 februarie 2016, între orele 10:00 – 12:00, parolate şi vor fi salvate în fiecare centru, în acest interval de timp, de către persoana desemnată care va confirma primirea lor prin reply.
Persoana de contact din fiecare centru îl va suna VINERI 19 februarie, între orele 11:30 -12:45, pe inspectorul şcolar prof. Viorel Tudoran la telefonul: 0725 110 904 pentru comunicarea parolei.
Atenție la timpul nesesar privind traducerea subiectelor, daca vor fi solicitări !
Baremele și soluțiile problemelor la olimpiada de matematică clasele V-XII se vor transmite persoanei de contact prim e-mai după încheierea probei de concurs.
Evaluarea lucrărilor se va face în aceeași zi la fiecare centru desemnat. Responsabilii de centru vor afişa rezultatele în unităţiile şcolare unde s-a desfăşurat olimpiada şi vor transmite în aceeaşi zi pe adresa de e-mail vioreltudoran@yahoo.com tabelele într-un document excel după modelul de mai jos, completate cu punctajele obţinute de elevi.
Se vor califica la etapa județeană elevii care vor obține minim 14 puncte la etapa locală.

Inspector școlar pentru matematică,
Prof. Viorel Tudoran