ANUNT ORGANIZARE Olimpiada de matematică – faza locală – vineri, 19.02.2016

SUBIIECT PRELUAT DE PE SITEUL http://www.isjarad.ro/forum/viewtopic.php?f=2&t=30091

Olimpiada de matematică clasele V– XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”
etapa pe centre (locală) se vor desfăşura VINERI 19 februarie 2016, orele 13:00, după cum urmează:

PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL ARAD:
– Colegiul Naţional „ Preparandia Dimitrie Ţichindeal” – Olimpiada de matematică clasele V–VIII
e-mail: lpedarad@yahoo.com

– Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – Olimpiada de matematică clasele IX – XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”
e-mail: matecnmn@yahoo.com

NOTĂ:
1.Tabelele cu elevii participant din municipiul Arad vor fi verificate de către șefii de catedră/ persoană desemnată dacă au fost înregistrate la centrele de concurs.
2.Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 12:30.

PENTRU ELEVII DIN JUDEŢUL ARAD:

Olimpiada de matematică clasele V – XII şi Concursul de matematică aplicată se vor desfăşura în
centrele zonale din județ..

Subiectele vor fi transmise prin e-mail, JOI 18 februarie 2016, între orele 10:00 – 12:00, parolate şi vor fi salvate în fiecare centru, în acest interval de timp, de către persoana desemnată care va confirma primirea lor prin reply.
Persoana de contact din fiecare centru îl va suna VINERI 19 februarie, între orele 11:30 -12:45, pe inspectorul şcolar prof. Viorel Tudoran la telefonul: 0725 110 904 pentru comunicarea parolei.
Atenție la timpul nesesar privind traducerea subiectelor, daca vor fi solicitări !
Baremele și soluțiile problemelor la olimpiada de matematică clasele V-XII se vor transmite persoanei de contact prim e-mai după încheierea probei de concurs.
Evaluarea lucrărilor se va face în aceeași zi la fiecare centru desemnat. Responsabilii de centru vor afişa rezultatele în unităţiile şcolare unde s-a desfăşurat olimpiada şi vor transmite în aceeaşi zi pe adresa de e-mail vioreltudoran@yahoo.com tabelele într-un document excel după modelul de mai jos, completate cu punctajele obţinute de elevi.
Se vor califica la etapa județeană elevii care vor obține minim 14 puncte la etapa locală.

Inspector școlar pentru matematică,
Prof. Viorel Tudoran