ANUNȚ – olimpiada de matematică – faza județeană – 19.03.2016

Olimpiada de matematică clasele V–XII şi respectiv Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovicietapa judeţeană se vor desfăşura sâmbătă 19 martie 2016 între orele 10:00 – 12:00 pentru clasele a V-a și a VI-a și între orele 10:00 – 14:00 pentru clasele VII – XII la Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad .

NOTA :

La etapa judeţeană vor participa numai elevii calificaţi, adică elevii care la faza pe centru (locală) au obţinut cel puţin jumătate din punctajul minim alocat clasei respective .

 Elevii vor fi prezenţ în săi la ora 9:30 şi vor avea asupra lor carnetele de elevi sau, după caz, cartea de identitate.

Rezultatele obţinute de elevii participanți la faza judeţeană vor fi comunicate pe adresa isjarad/forum la olimpiade şi concursuri şcolare.

Inspector şcolar pentru matematică,

Prof. Viorel Tudoran