Olimpiada de matematică clasele V– XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici”

 

PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL ARAD:

Colegiul Naţional „ Preparandia Dimitrie Ţichindeal” – Olimpiada de matematică clasele V–VIII (e-mail: lpedarad@yahoo.com)

Colegiul Naţional „Moise Nicoară” – Olimpiada de matematică clasele IX – XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovici” (e-mail: matecnmn@yahoo.com)

PENTRU ELEVII DIN JUDEŢUL  ARAD:

Olimpiada de matematică clasele V – XII şi Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovicise vor desfăşura în centrele zonale din județ..

Tabelele cu elevii participanți vor fi transmise centrelor de olimpiadă până LUNI, 20 februarie 2017, ora 14,00 (se pot descărca AICI!)

NOTĂ:   

Tabelele cu elevii participanţi din municipiul şi judeţul Arad vor fi verificate de către șefii de catedră/ persoană desemnată dacă au fost înregistrate la centrele de concurs.

  1. Elevii vor fi prezenţi în săli la ora 12:30

Subiectele vor fi transmise prin e-mail, JOI, 23 februarie 2017, între orele 10:00 – 12:00, parolate şi vor fi salvate în fiecare centru, în acest interval de timp, de către persoana desemnată care va confirma primirea lor prin reply.

   Persoana de contact din fiecare centru îl va suna VINERI, 24 februarie 2017 , între orele 11:30 – 12:45, pe inspectorul  şcolar, prof. Nicolae Dolha la telefonul: 0729 110 138 pentru comunicarea parolei.

            Atenție la timpul necesar privind traducerea subiectelor, daca vor fi solicitări !

Baremele  și soluțiile problemelor la olimpiada de matematică clasele V-XII şi baremele de evaluare ale problemelor de la Concursul de matematică aplicată „Adolf Haimovicise vor transmite persoanei de contact prin e-mail după încheierea probei de George Kollias concurs.

Evaluarea lucrărilor se va face în aceeaşi zi la fiecare centru desemnat. Responsabilii de centru vor  afişa rezultatele  în unităţile şcolare unde  s-a desfăşurat olimpiada sau concursul de matematică aplicată şi vor  transmite în aceeaşi zi pe adresa de e-mail  nicu.dolha@gmail.com   tabelele  într-un document excel după modelul de mai jos,  completate  cu punctajele obţinute de elevi.

Se vor califica la etapa județeană elevii care vor obține minim 14 puncte la etapa locală. 

Inspector şcolar pentru matematică,

        Prof. Nicolae Dolha